Ứng dụng công nghệ cao

Xét duyệt đề cương chi tiết mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

07:58 26/07/2022

    

Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt đề cương chi tiết các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Châu Phú năm 2022 tổ chức xét duyệt đề cương 04 mô hình của các xã: Bình Chánh, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Đức và Mỹ Phú.

Chủ nhiệm các mô hình báo cáo nội dung hiện trạng mô hình, các nội dung định hướng triển khai thực hiện, hiệu quả dự kiến đạt được của mô hình, và hiệu quả xã hội và môi trường của mô hình khi triển khai thực hiện.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo các nội dung của mô hình, Hội đồng xem xét, điều chỉnh các mục tiêu, nội dung triển khai và kết quả dự kiến đạt được của mô hình theo các tiêu chí: ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm giá thành, tăng năng suất, tăng lợi nhuận góp phần phát triển kinh tế địa phương.

 Qua đó, Hội đồng thẩm định đã xem xét nhiều khía cạnh và góp ý điều chỉnh nội dung, mục tiêu và hiệu quả của mô hình. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã thống nhất thông qua đề cương chi tiết cho 02/04 mô hình ở các xã: Thạnh Mỹ Tây và Mỹ Phú.

Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau đi đưa vào thực hiện sẽ góp phần hỗ trợ chủ đầu tư giảm được chi phí sản xuất và gia tăng hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác