Ứng dụng công nghệ cao

Châu Phú tập huấn cấp mã Code vùng sản xuất, đáp ứng quy định của thị trường trong và ngoài nước

10:14 21/10/2022

    

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-SNNPTNT, ngày 03/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022 và Thông báo của Trung tâm Khuyến nông tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2022, sáng ngày 20-10, tại ấp Long Thành xã Ô Long Vĩ, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú tổ chức lớp tập huấn cấp mã Code vùng sản xuất cho khoảng 30 nông dân trên địa bàn ấp.

Tại buổi tập huấn, ông Hồ Đăng Long – Trưởng Trạm Khuyến nông huyện đã thông tin đến nông dân ý nghĩa của việc cấp mã Code vùng trồng; phổ biến những quy định chung về cấp mã số vùng trồng, điều kiện để được cấp mã số vùng trồng. Hướng dẫn ghi chép hồ sơ cấp mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc, cách sử dụng và quản lý mã số vùng trồng,… Đồng thời, giới thiệu một số mô hình Trạm Khuyến nông thực hiện hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn nhằm giúp nông dân nâng cao hiểu biết về lợi ích khi được cấp mã số vùng trồng; những yêu cầu đối với sản xuất khi có mã số vùng trồng. Từ đó, hình thành vùng sản xuất tập trung áp dụng quy trình canh tác hiệu quả, từng bước đáp ứng quy định của thị trường trong và ngoài nước

Trúc Mai

các tin khác