Ứng dụng công nghệ cao

Tập huấn “Nâng cao năng lực nông dân gắn với các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái”

10:58 14/09/2020

    

Thực hiện Quyết định số 333/QĐ-SNNPTNT ngày 13/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp năm 2020. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Phú phối hợp cùng Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ Nông nghiệp An Giang mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và lực lượng lao động nông thôn.

 

Responsive image
 

     Tại đây, nông dân được nghe Thạc sĩ Nguyễn Phước Thành – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp An Giang thông tin về các thị trường tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái trong và ngoài nước; các nội dung về lựa chọn các hình thức tiêu thụ, lựa chọn nơi tiêu thụ, thực hiện bán sản phẩm và tính hiệu quả kinh tế.

     Qua đó nhằm nâng cao năng lực cho nông dân trong việc xác định được các phương thức tiêu thụ, các nơi tiêu thụ xoài, nhãn,.. phù hợp với điều kiện thực tế; Lựa chọn được hình thức tiêu thụ, nơi tiêu thụ phù hợp với quá trình sản xuất của mình và có lợi nhất; Mô tả được các hình thức bán sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất xoài, nhãn,...; Viết được một bản hợp đồng và thanh lý hợp đồng bao tiêu sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm có lợi nhất; Thỏa thuận mua bán xoài, nhãn sao cho thuận tiện và có lợi nhất; Đồng thời, xác định được các chi phí đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất xoài, nhãn phù hợp với điều kiện thực tế; Tính được chênh lệch thu-chi trong một năm thu quả của 1 ha xoài, nhãn; Tính được hiệu quả kinh tế và lợi nhuận thực tế trong quá trình sản xuất xoài, nhãn của nông dân./.

Phạm Minh Thoại

các tin khác