Ứng dụng công nghệ cao

Tập huấn cấp mã số cho cùng cây ăn trái đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm

02:50 09/09/2020

    

Ngày 09/9/2020, Trung tâm kỹ thuật – dịch vụ nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang kết hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn cấp mã số cho vùng cây ăn trái đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho thành viên Hợp tác xã dịch vụ du lịch nông nghiệp xã Khánh Hòa.

 

Responsive image
 

     Tham gia lớp tập huấn, Thạc sĩ Nguyễn Phước Thành – Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai các nội dung về chuyên đề xây dựng vùng trồng và đăng ký mã số vùng trồng, bao gồm các trình tự kiểm tra, cấp mã số vùng trồng cây ăn trái xuất khẩu; trình tự giám sát, duy trì vùng trồng trái cây xuất khẩu và các tiêu chí để kiểm tra, đánh giá vùng trồng trái cây xuất khẩu và yêu cầu về cập nhật, thay đổi thông tin mã số vùng trồng; trình tự kiểm tra, cấp mã số nhà đóng gói cho trái cây tươi xuất khẩu; trình tự giám sát, duy trì nhà đóng gói và các tiêu chí đánh giá nhà đóng gói trái cây xuất khẩu. 

     Lớp tập huấn nhằm giúp quản lý được những loài dịch hại, kiểm soát được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản xuất khẩu cho các nhà vườn đáp ứng các điều kiện bắt buộc tuân thủ trong thỏa thuận hợp tác ký kết giữa 02 cơ quan bảo vệ thực vật Quốc gia về việc xuất khẩu cây ăn quả tươi sang nước nhập khẩu có yêu cầu.

Huỳnh Dương

các tin khác