Ứng dụng công nghệ cao

Nghiệm thu mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020 đợt 2

12:28 20/11/2020

    

Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT Tổ chức nghiệm thu kết quả hỗ trợ vật tư, trang thiết bị, chi phí thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 (đợt 2).

 

Responsive image
 

     Đoàn nghiệm thu đối với 04 mô hình của đợt 2 gồm: mô hình ứng dụng hệ thống tuần hoàn nước tại xã Bình Long và xã Bình Phú, mô hình ứng dụng pin năng lượng mặt trời cho hệ thống tưới phun tự động trên cây sầu riêng, mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun tự động kết hợp phun thuốc Bảo vệ thực vật trên cây sầu riêng ở xã Bình Chánh.

     Việc ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới tiên tiến vào sản xuất hiện nay đang là xu hướng phát triển chung của nền sản xuất nông nghiệp, do đó, sự hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang góp phần đẩy mạnh sự đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ./.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác