Ứng dụng công nghệ cao

Đánh giá chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021

08:38 30/01/2021

    

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Châu Phú năm 2021. Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú tiến hành họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2021. Hội đồng tiến hành đánh giá 07 sản phẩm: Mít sấy, trái cây sấy và chuối sấy của Công ty TNHH Gia Bảo xã Mỹ Đức, Xoài Cát Hòa Lộc sấy và bưởi tươi của Công ty TNHH Vườn Bà Ba xã Khánh Hòa, xoài sấy dẻo và vỏ bưởi sấy dẻo của cơ sở Như Bình xã Bình Thủy.

 

Responsive image
 

     Qua một buổi làm việc khẩn trương, Hội đồng đánh giá cấp huyện đã đánh giá được 04 sản phẩm đạt 3 sao (Mít sấy của Công ty TNHH Gia Bảo, bưởi tươi của Công ty TNHH Vườn Bà Ba, xoài sấy dẻo và vỏ bưởi sấy dẻo của cơ sở Như Bình) và 03 sản phẩm đạt 4 sao (trái cây sấy và chuối sấy của Công ty TNHH Gia Bảo, Xoài Cát Hòa Lộc sấy của Công ty TNHH Vườn Bà Ba ). Phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh để đánh giá phân hạng cấp Tỉnh.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác