Ứng dụng công nghệ cao

Dự án “chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSat” vụ Đông xuân năm 2021-2022

02:38 02/03/2022

    

Trạm khuyến nông huyện Châu Phú phối hợp với Ban quản lý VnSat tỉnh An Giang tổ chức bế giảng lớp tập huấn kỹ thuật trong chương thực hiện Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững” vụ Đông xuân năm 2021–2022, thuộc dự án VnSat canh tác lúa theo 01 phải 05 giảm cho bà con nông dân trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây.

Trong thời gian 03 ngày, các học viên đã được trang bị nhiều kiến thức bổ ích, kỹ năng trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất lúa, giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc giảm lượng nước tưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác lúa, gạo v.v…. Thời gian qua, dự án được triển khai tại xã, đã xây dựng được các mô hình trình diễn thực tế trên đồng ruộng, qua đó giúp bà con nông dân tiếp cận được những phương thức mới để vận dụng một cách hiệu quả trên cùng một diện tích canh tác.

Đặc biệt, qua đợt tập huấn lần này, các học viên sau khi học còn thực hiện đầy đủ phiếu điều tra, sổ ghi chép nhật ký đồng ruộng để ban quản lý dự án tổng hợp kết quả ứng dụng, để thông qua mô hình, giúp nông dân ứng dụng những kiến thức đã học vào đồng ruộng, đảm bảo tiêu chí đánh giá trình độ nông dân sau khi đào tạo. Góp phần tăng lợi nhuận cho bà con nông dân trên mỗi ha lúa canh tác khi tham gia thực hiện dự án, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững theo dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat), để nông dân dần nâng cao hiểu biết về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án được triển khai trên địa bàn xã, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đảm bảo mỗi vụ mùa đều bội thu.

Nguyễn Kim

các tin khác