Đoàn thể

Châu Phú – Tổng kết hoạt động ủy thác qua Hội Nông dân huyện năm 2021

08:59 16/01/2022

    

Chiều ngày 14-1, tại Hội trường Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú, NHCSXH huyện phối hợp Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác qua Hội Nông dân năm 2021. Ông Nguyễn Thành Lưu – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, ông Huỳnh Ngọc Vỵ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã đến dự.

Năm 2021 được sự quan tâm phân bổ nguồn vốn từ NHCSXH tỉnh, cùng sự tích cực của Hội Nông dân các xã, thị trấn trong công tác bình xét cho vay đã giúp việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, hiệu quả.

Trong năm, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương thường xuyên sắp xếp, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác được Hội Nông dân các cấp chú trọng… Tính đến ngày 31-12-2021, tổng doanh số cho vay ủy thác thông qua Hội Nông dân là 21 tỷ 457 triệu đồng, giúp 946 người được vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác là 100 tỷ 298 triệu đồng trên 4.485 hộ còn dư nợ (dư nợ bình quân 22,4 triệu đồng trên 1 khách hàng, tăng 3 triệu đồng trên hộ so cùng kỳ năm 2020). Qua đó, góp phần tạo sinh kế, cơ hội việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

          Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả trên, công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, quy định của NHCSXH ở một số nơi còn chưa kịp thời; chất lượng tín dụng ủy thác chưa đồng đều, một số nơi nợ quá hạn còn cao…

          Để tiếp tục đưa hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua Hội Nông dân đi vào nề nếp, hiệu quả, năm 2022, Hội Nông dân các cấp sẽ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ủy thác, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung hợp động ủy thác đã ký với NHCSXH. Tăng cường công tác kiểm tra của Hội cấp trên đối với Hội cấp dưới về tổ chức thực hiện hoạt động ủy thác. Chủ động và phối hợp NHCSXH tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cấp xã, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Phát động thi đua và kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động ủy thác và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.

Trúc Mai

các tin khác