Đoàn thể

Châu Phú: Họp xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

04:51 11/01/2022

    

Chiều ngày 10-1-2022, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Phú tổ chức họp xét các danh hiệu văn hóa năm 2021. Bà Lâm Thị Hồng Cẩm – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, trên cơ sở tiêu chí bình xét năm 2021, bảng tự chấm điểm, bình xét của các ấp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã tiến hành phân tích, thảo luận đi đến thống nhất kết quả các danh hiệu văn hóa năm 2021 trên địa bàn huyện.

Qua đó thống nhất xét đề nghị công nhận 100/100 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa năm 2021, đạt tỷ lệ 100%. Về hộ gia đình văn hóa có 55,086 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 98,84% trên tổng số hộ toàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 07 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” gồm Mỹ Đức, Bình Thủy, Bình Chánh, Bình Mỹ, Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Thạnh Mỹ Tây và 01 thị trấn đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị” là thị trấn Cái Dầu.

Trúc Mai

các tin khác