Đoàn thể

Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú Đặng Văn Hập đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Chánh.

05:49 19/11/2021

    

Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú Đặng Văn Hập đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Chánh.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Mặt trận xã Bình Chánh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó nổi bật là công tác vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã hỗ trợ cho bà con thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đặng Văn Hập đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà hệ thống Mặt trận xã Bình Chánh đã đạt được; trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân xã đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội huyện nhà nói chung và xã Bình Chánh nói riêng và chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Chánh cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; làm tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân thực hành tiết kiệm và thực hiện Phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, gia đình văn hoá, nếp sống văn minh, làm cho lối sống có văn hoá thấm sâu vào từng hộ gia đình, từng người dân, nhất là thanh thiếu niên và được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Coi trọng xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Kiên quyết phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, đấu tranh với những hành vi phi văn hoá, phản văn hoá. Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân;…

Responsive image
 

 

 

Responsive image
 

Dịp này, UBND huyện, UBND xã Bình Chánh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021.

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác