Đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đợt II năm 2022

09:26 23/01/2022

    

Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đợt II năm 2022. Ông Diệp Hoàng Dũng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Huỳnh An Khước - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú, ông Đỗ Thanh Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú cùng dự.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Diệp Hoàng Dũng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị: Các học viên chú ý nghe giảng để nắm chắc kiến thức đã học, vận dụng để viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt nhất thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban tổ chức lớp học tạo mọi điều kiện để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Tham gia lớp bồi dưỡng gồm có 47 học viên đến từ các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 05 ngày, từ ngày 20/01/2022 đến ngày 26/01/2022, các học viên được truyền đạt các chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lược sử vùng đất Nam Bộ; Khái quát lịch sử Đảng bộ An Giang và lịch sử Đảng bộ Châu Phú; Nghe thông tin thời sự về tình hình của địa phương.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ đó làm cơ sở cho các học viên vận dụng vào thực tiễn hoạt động của mình, tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Kim Thúy - Nguyễn Kim

các tin khác