Đoàn thể

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Mặt trận ở cơ sở năm 2022

04:39 27/04/2022

    

Sáng ngày 26-4, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Phú phối hợp Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận ở cơ sở năm 2022

Lớp học có 107 học viên tham gia, là Thường trực Mặt trận xã, thị trấn; Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Lớp học diễn ra trong 02 ngày, với 07 chuyên đề gồm: Công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; tóm tắt công tác Mặt trận năm 2022; đề cương giám sát và phản biện xã hội; đề cương thanh tra nhân dân; quy chế vận động và sử dụng quỹ vì người nghèo; đề cương giám sát đầu tư của cộng đồng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Nhằm giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Mặt trận. Từ đó nâng cao năng lực, khả năng tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác Mặt trận ở cơ sở thiết thực, hiệu quả.

Trúc Mai – Tú Trang

các tin khác