Đoàn thể

Nghĩa tình từ mô hình “Nuôi heo đất gây quỹ Nghĩa tình đồng đội” của Hội cựu chiến binh Vĩnh Thạnh Trung

11:21 15/04/2023

    

Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng Đô thị văn minh, ngay từ đầu năm Hội cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã xác định rõ mô hình “Dân vận khéo” là nhiệm vụ trọng tâm của Hội cựu chiến binh, đồng thời qua đó nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên xác định đúng mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của công tác Dân vận trong tình hình mới, từ đó thúc đẩy cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia mô hình “Dân vận khéo” trong các hoạt động tổ chức của Hội.

 

       

            Hội cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xác định việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị ( Khoá XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc thị trấn phát động, song song đó nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của Hội cựu chiến binh hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2023, bên cạnh đó nhằm góp phần hỗ trợ chăm lo một phần đời sống vật chất tinh thần cho những người đã có công giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua đó, đã khơi dậy nguồn động lực của cán bộ, hội viên thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bên cạnh đó phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, tôn vinh những người đã có công vì lợi ích của dân tộc của đất nước.

      

Trên tinh thần cùng nhau vượt qua khó khăn; Hội Cựu chiến Binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung tổ chức thực hiện mô hình: “Nuôi heo đất gây quỹ  Nghĩa tình đồng đội”, triển khai cho 118 hội viên Hội cựu chiến binh 12 Khóm trên địa bàn thị trấn tham gia thực hiện. Nhận thức được ý nghĩa của việc nuôi heo đất gây “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, hiện nay trong toàn hội đã hưởng ứng cuộc vận động và tích cực tham gia thực hiện mô hình này. Thông qua đó sẽ góp phần hỗ trợ cho đồng đội, cựu chiến binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất. Hội cựu chiến binh thị trấn có tổng số hội viên là 118 đồng chí, trừ miễn sinh hoạt và làm ăn xa là 18 đồng chí. Hiện còn 100 hội viên tham gia, mỗi hội viên nuôi 01 con heo đất tại nhà. Các cựu chiến Binh đem heo đất về nhà nuôi tích luỹ tự nguyện hàng ngày; tích tiểu thành đại, ít thành nhiều, ngày qua ngày; Từ nguồn quỹ tích luỹ được sẽ hỗ trợ cho các bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất, làm ăn… tặng quà hỗ trợ vào các ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Từ đó giúp các cựu chiến binh chung tay thực hiện phong trào cùng nhau giúp sức vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hiện nay Hội nhận hỗ trợ đỡ đầu cho 01 hội viên tham gia chống Mỹ bị bệnh tai biến, mỗi tháng là 300.000 đồng. Hỗ trợ 12 hội viên bị bệnh đột xuất, mỗi suất là 500.000 đồng. Ngoài ra hội còn thăm hỏi trong dịp Lễ, Tết và Từ trần mỗi suất 500.000 đồng.

   

 

 

Chia sẻ về ý nghĩa thiết thực của mô hình “Nuôi heo đất gây quỹ Nghĩa tình đồng đội”, ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung cho biết: Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn rất quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của từng hội viên, thường xuyên gặp gỡ trao đổi những hội viên hiện nay đang gặp không ít khó khăn do sức khỏe, bệnh tật, một số đồng chí không thể tham gia lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là những đồng chí thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học. Để phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nghĩa cử cao đẹp đó là “Uống nước nhớ nguồn”. Năm 2023 Hội Cựu chiến binh tiến hành phát động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nuôi heo đất gây “Quỹ nghĩa tình đồng đội” Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2023 và kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam ( 22/12/1944-22/12/2023). Với nguồn quỹ này, Hội sẽ tiến hành tổ chức thăm hỏi những hội viên thương binh, bệnh binh, hội viên có hoàn cảnh khó khăn hiện đang ốm đau, bệnh tật. Thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống đời thường. Nhận thức được ý nghĩa của việc nuôi heo đất gây “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, hiện nay trong toàn hội đã hưởng ứng cuộc vận động và tích cực tham gia thực hiện mô hình này. Sau khi kết thúc hai giai đoạn, Hội sẽ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm những ưu khuyết điểm và sẽ nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác