Đoàn thể

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 1 NĂM 2022

09:20 21/05/2022

    

Thực hiện Công văn 1477/MTTQ-BTT ngày 19/4/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, về việc tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt 1, năm 2022.

Ngày 20/5/2022, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt 1 năm 2022. Ông Phan Trương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự.

Tại đây, 70 đại biểu được nghe ông Phan Ngọc Minh- Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội luật gia tỉnh tuyên truyền về pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các văn bản quy định liên quan đến công tác bầu cử Trưởng ấp, bầu cử thanh tra nhân dân; tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng và một số nội dung có liên quan như Luật khiếu nại, Luật đất đai, Luật lao động.

Hội nghị là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm mục đích quán triệt kịp nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được ban hành; qua đó góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Tú Trang

các tin khác