Đoàn thể

Châu Phú: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hội Nông dân năm 2021

05:26 06/11/2021

    

Hội nông dân huyện Châu Phú phối hợp với Hội nông dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ hội nông dân năm 2021. Tham gia tập huấn có 15 học viên là các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Hội nông dân huyện, Chi hội trưởng, phó Hội nông dân các xã-thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Responsive image
 

           Theo chương trình, các học viên sẽ được tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề chính liên quan đến nghiệp vụ như: công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, của quỹ hỗ trợ nông dân; kiểm tra, giám sát công tác hội và phong trào nông dân của Ủy ban kiểm tra nội Nông dân; công tác phòng chống tham nhũng, thông tin thời sự trong nước và quốc tế. 

Responsive image
 

Thông qua hội nghị tập huấn lần này nhằm tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát. Để qua đó, Ủy ban kiểm tra hội nông dân các cấp phát huy vai trò, tham mưu ban chấp hành cùng cấp kiểm tra việc thi hành điều lệ, Nghị quyết, chủ trương, quy định của hội cũng như công tác giám sát, phản biện xã hội. Từ đó có ý kiến góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của đảng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính sách của cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện./.

Kim Thúy - Nguyễn Kim

các tin khác