Đoàn thể

Hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thị trấn Cái Dầu

09:17 13/09/2023

    

Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau theo đúng chủ trương của các cấp chính quyền, từ đầu năm đến nay, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Cái Dầu đã chi hỗ trợ cho 07 trường hợp khó khăn đột xuất với số tiền 13.400.000đ. Kinh phí được trích từ nguồn quản lý, vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn.

 

 

 

Đây là hoạt động thiết thực, nhân văn và khẳng định vai trò của Ban vận động Quỹ “Vì Người nghèo” thị trấn Cái Dầu trong việc chăm lo cho hộ khó khăn đột xuất bị bệnh hiểm nghèo, vừa cũng cố niềm tin cho các bệnh nhân vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh, nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.

Việc hỗ trợ kịp thời những hộ có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn “Quỹ Vì người nghèo” của thị trấn là hoạt động thường xuyên và lâu dài của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo tại địa phương.

 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn Cái Dầu bà Lê Thị Mỹ Tiên cho biết Quỹ “Vì người nghèo” không chỉ giúp đỡ người nghèo về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư, qua đó không ngừng củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để không ai bị bỏ lại phía sau, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị trấn Cái Dầu tiếp tục huy động nguồn lực của toàn xã hội, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng cấp phát động, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo, trọng tâm vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; làm cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trúc Giang

các tin khác