Đoàn thể

Châu Phú bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cơ sở năm 2022

03:30 29/09/2022

    

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Chấp hành Huyện Đoàn. Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Phú phối hợp Trung tâm Chính trị huyện khai giảng khóa tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cơ sở năm 2022.

Tham gia tập huấn có 120 học viên, là đội ngũ báo cáo viên của Đoàn; Bí thư Chi Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên và Bí thư, Phó bí thư các xã, thị trấn Đoàn trên địa bàn huyện.

Khóa tập huấn diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 26-30/9/2022. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Chuyên đề giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới hiện nay; Giới thiệu những nội dung cơ bản Luật An ninh mạng; Những nội dung cơ bản và điểm mới Luật Thanh niên năm 2020; Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; Một số phương pháp và kỹ năng cần thiết của báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ Đoàn; Đoàn vụ, đoàn tịch và tổ chức các hoạt động dã ngoại, thảo luận chuyên đề.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Đoàn - Hội cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn - Hội ở cơ sở.

Trúc Mai – Tú Trang

các tin khác