Đoàn thể

MỸ ĐỨC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH BẢO TRỢ XÃ HỘI

06:40 18/05/2023

    

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Mỹ Đức luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế cải thiện đời sống vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

 

Mỹ đức phát tiền trợ cấp xã hội đúng lịch và địa điểm cố định hàng tháng giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội nhận tiền dễ dàng, nhanh chóng, giảm chi phí đi lại và thời gian. Qua đó tháng 5/2023, xã Mỹ Đức đã phát tiền bảo trợ xã hội cho 855     đối tượng bảo trợ với tổng số tiền là  471.060.000 đồng giúp các đối tượng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt và lâu dài.

 

Ủy ban nhân dân xã thực hiện chế độ trợ cấp đảm bảo các nguyên tắc "kịp thời - công bằng - công khai - minh bạch", cho các đối tượng như: người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo, … Từ đó thể hiện được chính sách quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao đời sống người dân về mặt vật chất lẫn tinh thần./.

 

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác