Học tập theo gương Bác

Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

11:10 14/10/2023

    

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội thi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức trực tuyến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Trong đợt thi tháng 8 vừa qua, Ban Tổ chức đã nhận được các bài dự thi trực tuyến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện. Qua đó, Ban Giám khảo đã chấm chọn 06 bài viết được đánh giá cao để trao thưởng và đăng tải lên Cổng TTĐT của huyện. Cổng TTĐT huyện xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung các bài viết đạt theo yêu cầu của Ban tổ chức đưa ra.

 

 

 

 

Như Mai

các tin khác