Học tập theo gương Bác

Huyện Đoàn Châu Phú tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

02:56 18/05/2023

    

Sáng ngày 17-5, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Châu Phú tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

 

 

Theo đó, hội nghị đã triển khai, quán triệt 02 chuyên đề gồm: Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” dành cho cán bộ Đoàn và Chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, thanh niên.

 

Thông qua việc học tập nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền nội dung cốt lõi của các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chủ động gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đoàn, của Đảng.

 

Trúc Mai

các tin khác