Học tập theo gương Bác

Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

04:12 21/09/2023

    

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội thi: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hình thức trực tuyến. Trong đợt thi tháng 7 vừa qua, Ban Tổ chức đã nhận được 2.375 bài dự thi trực tuyến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn huyện. Qua đó, Ban Giám khảo đã chấm chọn 03 bài viết được đánh giá cao để trao thưởng và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của huyện. Sau đây, Cổng TTĐT huyện xin giới thiệu đến bạn đọc nội dung các bài viết đạt theo yêu cầu của Ban tổ chức đưa ra.

 

 

1

BÀI DỰ THI

        Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hân              

Đơn vị công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung

Chức vụ: Đảng viên, Bí thư Đoàn.

Chủ đề: Tham nhũng tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

NỘI DUNG

Hiện nay, tham nhũng (tham ô, nhũng nhiễu) là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có; đó là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. Tham nhũng là một loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, là loại biểu hiện cụ thể của suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống.

Tham nhũng và tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trọng tiêu cực.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng đạo đức, phẩm chất của đội ngũ cán bộ. Người nhấn mạnh, tư cách một người cách mệnh phải cần, kiệm, nói thì phải làm, ít lòng tham muốn về vật chất; chủ nghĩa cá nhân là bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh con nguy hiểm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tham nhũng - căn bệnh nguy hiểm nhất, hành động xấu xa, tội lỗi, đê tiện nhất. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định chỉ có những người với “bàn tay sạch”, “tấm lòng sạch” mới có đủ dũng khí để dọn sạch tàn dư của những thói hư tật xấu đã len lỏi vào một bộ phận cán bộ của chúng ta. Gần đây nhất, trong quyển sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một việc làm cần thiết, tất yếu, là một xu thế không thể đảo ngược”. Bởi vì, tác hại của tham nhũng, tiêu cực vô cùng lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quá trình đổi mới đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Làm cho bộ máy trở thành quan liêu; thất thoát kinh tế, chuẩn mực đạo đức xã hội. Các giá trị phản ánh, giá trị nhận thức trong xã hội không được duy trì. Làm tha hoá một bộ phận không nhỏ trong đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã sớm nhận thức và ngày càng xác định rõ hơn về nguy cơ, tác hại của tệ tham nhũng, tiêu cực đối với Đảng, chế độ và sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ: Tham nhũng “làm giảm lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cơ quan nhà nước” (Đại hội VI); “đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước” (Đại hội XI); và đến nay “vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” (Đại hội XIII). Điều đó có thể khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, Nhà nước ta.

Đối với góc độ là tổ chức Đoàn cần tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò xung kích tuổi trẻ, phát động các phong trào, chương trình thiết thực, tạo ra những nền tảng chính trị - tư tưởng vững chắc, định hình và bồi dưỡng tác phong, đạo đức cách mạng để đoàn viên, thanh niên trưởng thành, vững vàng, tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dưới góc độ cá nhân, bản thân nhận thấy cần thực hiện đúng tự phê bình, phê bình; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong. Cảnh giác với các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc, thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; liên quan đến lợi ích, tiền tài, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chỉ có những người với “bàn tay sạch”, “tấm lòng sạch” mới có đủ dũng khí để dọn sạch tàn dư của những thói hư tật xấu đã len lỏi vào một bộ phận cán bộ của chúng ta; Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải không ngừng trau dồi bản lĩnh và trí tuệ; luôn giữ một trái tim nhiệt huyết, đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để “đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường, giữ danh dự”. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình./.

 

2

BÀI DỰ THI

Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của  đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Họ và tên: Lã Thị Kim Thành

Đơn vị: Trường Tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung

Chức vụ: Hiệu trưởng

Chủ đề: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

NỘI DUNG

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnhlà tác phẩm nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vậy tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

 Tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hưởng lợi ích vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, tập thể, cá nhân, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. 

Tiêu cực chính là những hành động, suy nghĩ không lạc quan. Tình trạng này xuất hiện khi chúng ta bị tác động theo chiều hướng xấu. 

 Tham nhũng và tiêu cực, là nguyên nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau; nguyên nhân cơ bản, trực tiếp của tham nhũng là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực. Nếu chỉ phòng, chống tham nhũng về tiền bạc, tài sản thì chưa đủ, mà nguy hại hơn là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - đây mới là cái gốc của tham nhũng. Vì vậy, trọng tâm của phòng, chống tiêu cực là phòng, chống sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng. Bởi vì, nguyên nhân sâu xa của tham nhũng là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao; cho nên phải chấn chỉnh, uốn nắn từ suy nghĩ, nhận thức thì mới có thể phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc tình trạng tham nhũng.

Mục đích của việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính, nên cần phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; phải tăng cường giáo dục kỷ luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, dùng kỷ luật nghiêm minh và giám sát nghiêm khắc để cán bộ, đảng viên biết giữ gìn, nhớ điều cấm, giữ giới hạn. Tham nhũng, tiêu cực xảy ra do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, nên việc xử lý phải hết sức biện chứng, chặt chẽ, phải đặt trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể về tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại thời điểm xảy ra sai phạm; xem xét kỹ động cơ, mục đích sai phạm, hậu quả thiệt hại và nguyên nhân để đánh giá khách quan, toàn diện trong tổng hòa các mối quan hệ; từ đó xác định đúng bản chất của vụ việc, hành vi sai phạm, lỗi, động cơ, mục đích; xử lý nghiêm hành vi sai phạm của những người vì động cơ vụ lợi, cá nhân; khuyến khích sự tự giác nhận khuyết điểm, sai phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, từ chức của người có sai phạm; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

 Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phải nhất quán phương châm: không dừng, không nghỉ, phải làm lâu dài, quyết liệt, kiên trì, bền bỉ và đồng bộ; phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, gắn kết chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, trong đó phòng là cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng, cấp bách. Cùng với “chống” là “xây”, cùng với “đẩy lùi” là “ngăn chặn”, cùng với xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc thì phải phòng ngừa, giáo dục, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên. Nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu.

Như câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xét đến ngọn ngành mọi sự trên đời này cũng đều là vấn đề con người, do con người, vì con người mà ra. Bởi vậy để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, thì trước tiên mỗi cán bộ chúng ta hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước Đảng, trước nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và chấp hành thật tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”./.

 

3

 

BÀI DỰ THI

Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của  đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Họ và tên: Ngô Họa Long

Đơn vị: Trung Tâm Chính Trị huyện Châu Phú

Chức vụ: Cán bộ Giáo vụ

Chủ đề: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực?

Bài làm

Phòng, chông tham nhüng là trách nhiêm cùa cå h? thông chính tri duói sv lãnh dao cùa Dang, phát huy súc manh tông hqp cúa các ngành, các câp, nhân mqnh trách nhiêm cüa nguði dúng dâu cüa các co quan, tô chúc, don v), dê cao vai trò cüa xã hêi, các tô chúc doàn thê và quân chúng Nhân dân. Ðâu tranh phòng, chông tham nhüng phåi gän liên và phuc vu cho dôi mói kinh tê - xã hêi, giù vùng ôn dinh chính tri, täng cuðng dai doàn kêt toàn dân, xây dung Nhà nuóc pháp quyên xã hêi chú nghïa trong thði kÿ dôi mói.

Theo khoån 1 Ðiêu 3 Luât phòng, chông tham nhüng näm 2018 cüa Viêt Nam dã xác dinh: "Tham nhñng là hành vi cia ngwòi có chúc, quyên hqn dã lai dung chúc vv, quyên hqn dó vì vu l?i", bði vì chi khi có chúc vu, quyên han hQ mói dê loi dung chúc vu, quyên han dê nhu câu Iqi ích riêng. Nguyên nhân co bån, truc tiêp cúa tham nhùng là do suy thoái vê tu tuðng, chính tri, dao dúc, lôi sông; tiêu cuc là môi truðng nåy Sinh tham nhùng; tham nhüng tác dQng trð làm trâm trQng hon tình trang tiêu cuc. Ðây mói là cái gôc cùa tham nhüng; không suy thoái, hu hòng thì làm gì dân dên tham nhüng? tiên bac, tài sån có thê thu hôi duqc, nhung nêu suy thoái vê dao dúc, tu tuðng là mât tât cå.

Vì sao chúng ta phåi kiên quyêt, kiên trì dâu tranh phòng chông tham nhüng, tiêu cyc? Chü tich Hô Chí Minh cho räng 03 cän bênh tham ô, lãng phí, quan liêu "1à ké thù cúa Nhân dân, cúa cán bê và cúa Chính phú". Loai kè thù này "khá nguy hiêm, vì nó không mang gucm mang súng, mà nó näm trong các tô chúc cüa ta dê làm hóng công viêc cüa ta". Nó "phá hoai tinh thân, phí Pham súc luc, tiêu hao cüa cåi cüa Chính phü và cúa Nhân dân. Têi lôi ây cùng n4ng nhu têi lôi Viêt gian, mât thám. Vì vây, tham nhüng, tiêu cuc duqc xem là mot trong bôn nguy co de dQa sv tôn vong cúa Ðång và chê dô. Ðai Hôi XIII khäng dinh: "sv nghiêp cách mqng cua Ðång và Nhân dcîn ta van dúng trwóc nhiêu khó khãn, thách thúc: Bôn nguy ca mà Ðång dã chi ra vân còn tôn tai, có mat gay gãt hon "

Buóc vào thði kÿ dôi mói, truóc tình trang tham nhüng, tiêu cvc ngày càng bêc IQ rõ nét, diên biên phúc tap, Ðång ta dã nhiêu lân chi rõ: Tham nhùng "làm giåm lòng tin cia quân chúng dôi vói sw lãnh dao cua Ðång và su' diêu hành cia cc quan nhà nvóc" (Ð@i hêi VI); "de doa sw ô dinh, phát triên cùa dât nwóc " (Ð@i hêi XI); "là thách thúc nghiêm trong dôi vói vai trò lãnh dao cia Ðang và hiêu Ivc quån lý cia Nhà nteóc " (Ðai hêi XII). Ð4c biêt, tir hQi nghi giùa nhiêm kÿ dai hêi VII (tháng 01/1994), tham nhûng dzeoc Ðång ta nhân diên là môt trong bôn nguy co' dôi vói Ðång và cách mqng Viêt Nam, dên Ðai hôi IX dã trð thành "mât nguy ca lón de doa sv sông còn cia chê dô ta" và dên nay "vân là môt trong nhõmg nguy ca de doa sw tôn vong cia Ðång và chê dô " (Ð@i hêi

XIII). Ðiêu dó cho thây, chúng ta chua bao gið chù quan; trái Iqi luôn luôn dät cånh báo vê nguy cc và sv tác hai cúa tê tham nhùng ð múc dô cao nhât.

Näm 2013, Ban Chi dao Trung ucng vê phòng, chông tham nhüng duqc thành lâp, dông Chí Tðng Bí thu làm Truðng ban, công tác dâu tranh phòng chông tham nhüng dã duroc Ðång chi dao ráo riêt, quyêt liêt và có nhùng chuyên biên tích cvc. Chû dông phát hiên, xù lý nghiêm minh, không có vùng câm, không có ngoai lê, bât kê nguði dó là ai dê "không dám" tham nhüng, tiêu cvc. Trong 10 näm qua (2012-2022), dã xù lý ký luât

2.740 tô chúc dång và hcn 167.700 cán bê, dång viên, trong dó hon 190 cán bê dièn Trung ucng quån lý (có 4 ùy viên Bô Chính tri, nguyên ùy viên Bô Chính tri; 36 ùy viên Trung ucng, nguyên ùy viên Trung uŒng•, hcn 50 si quan câp tuóng trong Ivc luqng vü trang); qua thanh tra, kiêm toán, kiên nghi xù lý trách nhiêm gân 44.700 tâp thê, cá nhân, chuyên cc quan diêu fra, xù lý gân 1.200 vu viêc có dâu hiêu têi Pham. Công tác phòng, chông tham nhüng gän liên, dông bê vói công tác phòng, chông tiêu cvc, nhât là chông suy thoái vê tu tuðng, chính tri, dao dúc, lôi sông, xây dvng dêi ngü cán bô, dång viên ngày càng trong sach, Ðång ta, nhà nuóc ta ngày càng vùng manh, cùng cô lòng tin cüa Nhân dân vào vai trò lãnh dao cua Ðång.

Là cán bê viên chúc công tác tai Trung tâm Chính tri, tôi luôn nhân thúc rõ vê vai trò, trách nhiêm trong dâu tranh phòng, chông tham nhùng, tiêu cyc.. .không dê xåy ra tai cc quan, dcn vi mình. Luôn tu soi, tu sùa, tu tu duðng, rèn luyên dê trð thành nguði cán bê có phâm chât chính tri, dao dúc, lôi sông giån di, trong sáng, rèn luyên dúc tính liêm khiêt, chính truc. Tuyên truyên, van dông cán bô, dång viên phåi ghi nhó sâu säc lði cän dan cua Bác Hô: "Ðång ta là mât dång câm quyên"; "phåi xúng dáng là nguði lãnh dao, là nguði dây tó trung thành cua Nhân dân"./.

Mỹ Ngân

các tin khác