Học tập theo gương Bác

Ô Long Vĩ học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”

08:40 06/03/2024

    

Sáng ngày 4-3, Đảng ủy xã Ô Long Vĩ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tô Thanh Tân chủ trì và là báo cáo viên hội nghị.

 

Xác định công tác chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Đảng bộ xã Ô Long Vĩ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao đời sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 

Sau hội nghị học tập, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xã sẽ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sinh hoạt thường kỳ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, rút ra bài học cho chi bộ và mỗi đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu. Đồng thời, gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội của chi bộ...

 

Qua học tập, mỗi tập thể, cá nhân sẽ tự liên hệ, kiểm điểm và đề ra những công việc cụ th, thiết thực làm theo Bác H, Bác Tôn; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập và làm theo.

 

Trúc Mai

các tin khác