Học tập theo gương Bác

ĐẢNG BỘ XÍ NGHIỆP ĐIỆN NƯỚC TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

05:53 09/03/2023

    

Trong 02 ngày 07-08/03/2023, Đảng ủy Xí nghiệp Điện nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Qua đó có 151 cán bộ đảng viên và người lao động trong đơn vị tham gia học tập. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp ông Lê Đình Trung chủ trì và là báo cáo viên hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm các nội dung trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay.

 

Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, đảng viên, và người lao động trong đơn vị viết bản cam kết học tập, làm theo. Đối với đảng viên nộp bản cam kết tại chi bộ đang sinh hoạt. Người chưa là đảng viên thì cán bộ Tổ chức Đảng ủy tiếp nhận và quản lý bản cam kết. Nội dung cam kết sẽ là căn cứ đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đánh giá chất lượng cuối năm.

Qua đó nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt định kỳ của mỗi tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Minh Thông – Cán bộ Tổ chức Đảng ủy

các tin khác