Học tập theo gương Bác

Mỹ Phú hội nghị triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt chyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”

11:03 23/02/2024

    

Ngày 22/2/2024, Đảng ủy xã Mỹ Phú Tổ chức hội nghị học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” cho các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

 

 

 

Buổi hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2024; xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương, đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong sinh hoạt thường kỳ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, rút ra bài học cho chi bộ và mỗi đảng viên đề ra phương hướng phấn đấu.

Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và Nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xã.

 

Đồng thời, gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của huyện và Nghị quyết Đại hội XII đảng bộ xã Mỹ Phú; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế  - xã hội; công tác giảm nghèo bền vững./.

 

Tú Trang

các tin khác