Học tập theo gương Bác

Kết quả vòng thi cơ sở Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

09:10 03/08/2023

    

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGHU, ngày 25/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 15/6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, ban hành Quy chế của hội thi; các Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Bộ phận giúp việc hội thi; Quyết định thành lập Ban ra đề; Ban Giám khảo và Tổ thư ký hội thi.

 

Căn cứ các Quyết định trên, các đơn vị đã khẩn trương triển khai, phổ biến rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia Hội thi vòng thi cơ sở đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch đề ra.

Mục đích tổ chức Hội thi nhằm tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung hội thi xoay quanh những vấn đề về: Văn hóa trong Đảng, văn hóa tự phê bình và phê bình, văn hóa công vụ, văn minh công sở, công tác vận động quần chúng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, lồng ghép tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tuyên truyền nâng cao hiểu biết về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, vòng thi cơ sở có tổng số 21 đơn vị tổ chức Hội thi: gồm 02 ngành (Ban Tuyên giáo và Phòng giáo dục và đào tạo; 06 đảng bộ ngành, 13 đảng bộ xã, thị trấn) với 225 đội dự thi, có 1.331 thí sinh tham gia (trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo có 64 đội, với 500 thí sinh; Ban Tuyên giáo Huyện ủy có 11 đội, với 81 thí sinh; 06 đảng ủy ngành có 40 đội, với 200 thí sinh; 13 đảng ủy xã – thị trấn có 110 đội, với 550 thí sinh).

 

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức hội thi, các đơn vị tổ chức vòng thi cơ sở đảm bảo đúng theo nội dung, hình thức Kế hoạch số 58-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra; mỗi đội tham gia đủ 03 phần thi (Thuyết trình, văn nghệ và hiểu ý đồng đội). Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký tham gia đầy đủ, thể hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình diễn ra hội thi, Ban Tổ chức luôn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh; Ban giám khảo công tâm, khách quan trong chấm chọn đối với từng đội dự thi theo kết quả của 03 phần thi.

 

Đối với đội dự thi và thí sinh: Đa số các đội, thí sinh tham gia hội thi với tinh thần thái độ nghiêm túc, có nghiên cứu văn bản, dựa trên cơ sở lý luận, khoa học, tài liệu chính thống, phù hợp tình hình địa phương, ngành, đơn vị,… liên quan đến nội dung yêu cầu của hội thi. Cơ bản các phần dự thi thực hiện đúng thể lệ, đúng yêu cầu nội dung. Đặc biệt, phần thi thuyết trình có nhiều bài có nghiên cứu, đầu tư công phu, có chiều sâu, liên hệ thực tế sinh động và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, sát với tình hình chung của ngành, của địa phương, đơn vị.

Kết quả sau vòng thi cơ sở, có 25 đội thi được chọn vào vòng chung kết gồm Ban Tuyên giáo Huyện ủy 03 đội;

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 03 đội; đảng bộ 13 xã - thi trấn: 13 đội và đảng ủy ngành 06 đội. Các đội tham dự vòng thi chung kết do cấp huyện tổ chức, với các phần thi: Thuyết trình, văn nghệ, hiểu ý đồng đội; dự kiến thời gian diễn ra vòng chung kết hội thi vào giữa tháng 8/2023.

Riêng phần thi trực tuyến, tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ huyện Châu Phú đều tham gia (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, không tham gia công tác) viết bài dự thi mỗi tháng 1 lần theo chủ đề do Ban Tổ chức hội thi đưa ra. Tháng 07/2023 vừa qua, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 2.000 bài dự thi bằng hình thức trực tuyến. Theo kế hoạch, phần thi trực tuyến sẽ diễn ra đến hết tháng 12/2023.

Với những kết quả tích cực của vòng thi cơ sở, tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, sự chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ của Ban Tổ chức, cùng sự quan tâm đầu tư, chuẩn bị kỹ cả về nội dung lẫn hình thức trong từng phần thi của các đội thi, vòng chung kết Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng huyện Châu Phú sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong toàn huyện.

 

Trúc Mai – Anh Kiệt

các tin khác