Học tập theo gương Bác

Ô Long Vĩ quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

03:40 03/03/2023

    

Sáng ngày 3-3, Đảng ủy xã Ô Long Vĩ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đến cán bộ, đảng viên trong xã. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Cường chủ trì và là báo cáo viên hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm các nội dung trọng tâm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người An Giang hiện nay.

 

Sau khi học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết học tập, làm theo. Đối với đảng viên nộp bản cam kết tại chi bộ đang sinh hoạt. Người chưa là đảng viên thì thủ trưởng đơn vị phân công cán bộ tiếp nhận và quản lý bản cam kết. Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại cơ quan (tổ chức), đảng viên không đủ sức khỏe, đảng viên được miễn sinh hoạt không bắt buộc phải viết cam kết. Nội dung cam kết sẽ là căn cứ đánh giá việc thực hiện trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đánh giá chất lượng cuối năm.

Qua đó nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt định kỳ của mỗi tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện các Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Trúc Mai

các tin khác