Học tập theo gương Bác

Bình Chánh triển khai kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

12:06 03/03/2024

    

Đảng ủy xã Bình Chánh triển khai kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã có 124 Đảng viên, 30 quần chúng đến tham dự.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhã, Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

 

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Nguyễn Xuân Nhã, Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch UBND xã triển khai nội dung chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” với những nội dung cơ bản về tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân; xác định những nội dung trọng tâm và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn để tiếp tục chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2024, Bình Chánh sẽ tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, tấm gương, đạo đức Bác Tôn để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, làm theo và nêu gương.

Đồng thời, tổ chức Hội thi diễn tiểu phẩm gắn với chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” và tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa phương; tổ chức làm theo và nêu gương Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tập trung những nội dung đột phá như gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nêu cao vai trò trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương,…

 

Lâm Em (ĐTT xã Bình Chánh)

các tin khác