Học tập theo gương Bác

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 10/2023

03:03 13/10/2023

    

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 10/2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
 

THÔNG BÁO

Chủ đề thi viết trực tuyến tháng 10/2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023 và tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau:

1. Chủ đề thi viết tháng 10/2023:

* Đồng chí hãy cho biết:

1. Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay nghĩa là gì? Để nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, Đảng cần phải làm gì?.

2. Giải pháp trước mắt là gì? Trong các giải pháp trước mắt, có giải pháp liên quan đến phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, bằng hiểu biết của mình và căn cứ vào những quan điểm, chủ trương của Đảng, đồng chí hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của mình về nội dung này.

* Đoạn văn phải đảm bảo các nội dung:

- Hiện trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay (nêu được ưu điểm và hạn chế).

- Cần phải làm gì để khắc phục những hạn chế.

2. Hình thức viết bài và gửi bài dự thi:

2.1. Hình thức viết bài thi:

Bài thi phải viết tay, trên khổ giấy A4 theo mẫu của Ban Tổ chức Hội thi cung cấp; phần nội dung bài dự thi có độ dài không quá 02 trang giấy A4.

2.2. Cách thức gửi bài thi:

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phân công cán bộ tập hợp các bài dự thi của cán bộ, đảng viên trực thuộc; quét (scan) từng bài dự thi thành từng file riêng và đặt tên theo quy cách: Stt.Đơn vị.Họ và tên.

Ví dụ: 001.xã Đào Hữu Cảnh.Nguyễn Văn A.

- Lập danh sách các cá nhân nộp bài thi theo thứ tự file (scan).

* Lưu ý: Gửi danh sách và các file bài thi (chép vào USB) gửi trực tiếp đến đồng chí Huỳnh Kim Vũ Linh – Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy (số điện thoại: 0919.266772) trước 16 giờ 30 ngày 20/10/2023.

 

Download văn bản liên quan.

các tin khác