Khối Đảng

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC A KHÁNH HÒA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC TỪ CÔNG TÁC GIỚI THIỆU CÔNG ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

12:37 30/07/2023

    

Công đoàn là tổ chức là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng…” (theo Điều 1, Luật Công đoàn năm 2012). Tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.

 

Trên cơ sở, công đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực nghiệp vụ vững vàng, có nhiều thành tích trong công tác, có tinh thần trách nhiệm trong công việc… đã được Công đoàn cơ sở trường tiểu học A Khánh Hòa xem xét và giới thiệu cho chi bộ trường tiểu học A Khánh Hòa xem xét, đề nghị kết nạp.

 

Trong năm học 2022 – 2023, Công đoàn cơ sở đã giới thiệu được 03 công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ trường tiểu học A Khánh Hòa, qua quá trình xem xét, đề nghị và thực hiện đúng quy trình kết nạp Đảng … Các công đoàn viên ưu tú có đủ các điều kiện kết nạp đảng và theo quyết định kết nạp đảng của Ban thường vụ huyện ủy Châu Phú đã giúp chi bộ tiểu học A Khánh Hòa, có thêm 03 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên chi bộ được 41 đồng chí, đủ sức thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao cho chi bộ.

Như vậy, với việc giới thiệu được những công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp thì Công đoàn cơ sở đã làm tốt vai trò trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, làm cho quan hệ giữa tổ chức Đảng và tổ chức công đoàn trong trường tiểu học A Khánh Hòa ngày càng sâu sắc và mật thiết hơn./.

 

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác