Khối Đảng

Châu Phú khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 (Lớp thứ hai)

08:55 02/11/2023

    

Sáng ngày 31-10, Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023 (Lớp thứ hai). Về dự có đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Đỗ Thanh Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Huyện uỷ.

 

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 108 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các chi, đảng bộ cơ sở. Trong thời gian 04 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lược sử vùng đất Nam bộ, khái quát lịch sử Đảng bộ An Giang và lịch sử Đảng bộ Châu Phú; Thông tin thời sự và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các chuyên đề trên là những nội dung lý luận chính trị cơ bản giúp học viên hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: “Thời gian các học viên ngồi học ở đây rất ngắn, nhưng nội dung kiến thức lại rất nhiều, phong phú và đa dạng, do đó đòi hỏi học viên phải tích cực trong nghiên cứu, cố gắng trong học tập để có được những kiến thức tốt nhất cho bản thân, phải biết vận dụng lý luận vào thực tiễn, biến thực tiễn thành hành động cụ thể không chỉ cho hôm nay và cho cả mai sau”.

 

Trúc Mai

các tin khác