Khối Đảng

Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh hoàn thành đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2023-2025

04:28 28/02/2023

    

Xác định đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2023-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, có uy tín cao.

 

 

Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh hiện có 215 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ ấp, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ công an và chi bộ quân sự. Bám sát và thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh đã triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể, yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc và thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm; việc xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ 2023-2025 đã đề ra và phù hợp với tình hình thực tế tại ấp, cơ quan, đơn vị; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, Điều lệ Đảng.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh, nhiệm kỳ 2023-2025, 14/14 chi bộ tổ chức đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành đại hội ở các chi bộ bài bản, đúng quy định. Công tác điều hành bầu cử chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc bầu cử trong Đảng. Qua đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025, các chi bộ tiếp tục góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

 

Đặng Trang

các tin khác