Khối Đảng

Hội nghị Trung ương 4 thảo luận về công tác xây dựng Đảng

11:57 07/10/2021

    

Ngày 6/10, ngày làm việc thứ 3, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII thảo luận về Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Responsive image

 

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: HH)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm./.

Thanh Cao ST theo Hiền Hòa đăng Báo điện tử ĐCSVN

các tin khác