Khối Đảng

Chi bộ Quân sự xã Bình Long Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2023-2025

09:24 01/03/2023

    

Ngày 27/02/2023, Chi bộ quân sự xã Bình Long tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Thiếu tá Lê Hữu Trí – Trợ lý Dân quân Ban chính trị, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Phú, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và 07 đảng viên được triệu tập về tham dự.

 

 

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Quân sự xã đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội chi bộ, các Nghị quyết của cấp trên, kịp thời tham mưu Đảng ủy đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Qua đó còn thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, dự bị động viên. Tất cả đảng viên trong chi bộ đều đăng ký thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ đảng viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện hằng năm. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, phát triển mới 02 đồng chí, chuẩn bị kết nạp 01 đồng chí, dự nguồn phát triển đảng 01 đồng chí.

Hằng năm, Chi bộ còn chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát được tiến hành theo đúng quy trình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; kết quả kiểm tra, giám sát đạt 100% so với kế hoạch chi bộ; qua kiểm tra, giám sát 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, Chi bộ nhiệm kỳ qua đã luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác; luôn sâu sát nắm chắc tình hình hoạt động của cơ quan, phân công rõ ràng, gắn trách nhiệm với cơ quan và tổ chức thực hiện Nghị quyết, xây dựng tác phong lãnh đạo khoa học, sâu sát, cụ thể.

Về phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, UBND xã về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, gắn các hoạt động lãnh đạo của chi bộ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt các phương án phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2025.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ khoá mới, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được chỉ định giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ quân sự xã; đồng chí Phạm Văn Minh - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã bầu giữ nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác