Khối Đảng

Châu Phú: Bầu bổ sung Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06:46 21/11/2022

    

Chiều ngày 21-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bầu bổ sung Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII. Đồng chí Trần Thanh Nhã – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bầu bổ sung Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tín nhiệm bầu chức danh Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy với tỷ lệ phiếu đạt 100% trên tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt tại hội nghị.

Trên cơ sở kết quả bầu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành các bước tiếp theo để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Trúc Mai

các tin khác