Khối Đảng

Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức Lễ bế giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023

09:53 10/10/2023

    

Chiều ngày 9-10-2023, Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Trần Thị Kim Bình, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Đỗ Thanh Phong - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

        Tham gia lớp Sơ cấp lý luận chính trị có 130 học viên là cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sau thời gian 01 tháng, lớp học đã hoàn thành toàn bộ chương trình học gồm 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua chương trình học đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

        

        Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Phan Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy mong rằng: Từng học viên sau khi trở về cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; đóng góp tích cực vào nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi đang công tác. Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

 

       Dịp này, Trung tâm Chính trị huyện đã khen thưởng cho 13 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và trao bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị cho các học viên./.

 

Minh Đông

các tin khác