Khối Đảng

CHI BỘ TRẠM Y TẾ XÃ MỸ ĐỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2023 – 2025

10:49 11/03/2023

    

Chi bộ Trạm y tế triệu tập Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2025. Đại hội thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ Trạm y tế.

 

 

Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ Trạm y tế nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Chi bộ Trạm y tế thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt công tác chuyên môn trong khám chữa bệnh, thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Trạm y tế, phân công trực dịp lễ, tết, tham mưu cho Đảng, chính quyền địa phương không để xảy ra các dịch bệnh, làm tốt công tác vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Linh Lam – Ban thường vụ Đảng ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Trạm y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Trạm y tế đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thông qua đội ngũ cộng tác viên y tế ở các ấp để tuyên truyền cho nhân dân các kiến thức về phòng chống sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tích cực phòng, chống dịch bệnh ... góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe  cho nhân dân trên địa bàn.

 

 

            Đại hội đã bầu tín nhiệm đồng chí Nguyễn Công Thái Duy  giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025, tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức năng lực lãnh đạo để xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh./.

 

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác