Khối Đảng

Họp tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Châu Phú

06:58 21/11/2022

    

Chiều ngày 18-11-2022, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang - Đơn vị Châu Phú (Tổ 5) phối hợp Thường trực HĐND huyện tổ chức họp, thảo luận về các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11 (cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghiên cứu các báo cáo, tờ trình gồm: báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; Tờ trình, dự thảo nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023 và tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Các báo cáo chuyên đề, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và các đơn vị trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thứ 11. Qua đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến cơ bản thống nhất nội dung các tờ trình UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa X.

 

 

Đồng thời, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang - Đơn vị Châu Phú (Tổ 5) có ý kiến đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bổ sung diện tích thu hồi đất đối với Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Khánh Hòa, để huyện Châu Phú tiếp tục lập phương án thu hồi đất và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án; đề nghị, UBND tỉnh khảo sát, thực hiện đầu tư, xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 91 từ huyện Châu Thành đến TP. Châu Đốc, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cục bộ trên tuyến Quốc lộ 91 đoạn qua địa bàn huyện Châu Phú và các huyện trong khu vực; đề nghị ngành chức năng tỉnh thực hiện lắp đặt đèn cảnh báo và gờ giảm tốc độ đối với các đoạn đường trên Quốc lộ 91, gồm: khu vực Trung tâm Y tế huyện Châu Phú và khu vực từ cổng văn hóa xã Mỹ Đức đến đầu cua Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú,…

 

Mỹ Ngân – Tú Trang (TT Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh Châu Phú)

các tin khác