Khối Đảng

Hội nghị quán triệt văn bản mới về công tác xây dựng Đảng

05:54 28/10/2023

    

Ngày 26/10/2023, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản mới về công tác đảng trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Hồng Phước, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú đã đến dự.

 

      

        Hội nghị nhằm tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các nội dung cơ bản các quy định, liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ huyện; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác cán bộ, công tác xây dựng, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên và chính sách cán bộ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

        Qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện đạt kết quả ở địa phương, đơn vị mình đang công tác./.

Minh Đông

các tin khác