Khối Đảng

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN QUÝ I

03:50 19/04/2022

    

Sáng ngày 18-4, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú, đồng chí Võ Nguyên Nam – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; Trưởng phòng, phó Trưởng phòng, chuyên viên các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Thường trực huyện, thị, thành uỷ; Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban Dân vận huyện, thị, thành uỷ. Đối với huyện Châu Phú, có lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của huyện; đại diện Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Trưởng Khối Dân vận các xã, thị trấn.

Quý I năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngay từ đầu năm 2022. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và ngành cấp trên. Công tác tuyên truyền, vận động được tập trung thực hiện, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân tích cực hưởng ứng các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền và an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung trên địa bàn tỉnh. Công tác Dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm, ưu tiên giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân thông qua việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Chú trọng cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quan hệ thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư, xây dựng…

Các cấp chủ động phối hợp các ngành chức năng theo dõi, nắm tình hình đời sống nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, hỗ trợ kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức nhân dân tham gia tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, các ngành, địa phương trong những tháng đầu năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận các hạn chế, tồn tại cần khắc phục đối với công tác dân vận trong quý II; đề xuất các giải pháp cũng như các mô hình, cách làm hay cần được nhân rộng trong thời gian tới; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động nhân dân trong thực hiện chương trình, đề án của các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Nam – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã trân trọng, biểu dương những kết quả công tác dân vận của tỉnh đạt được trong năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt trong năm 2021, công tác này ở các cấp được thể hiện hết sức mạnh mẽ, kết quả đạt được ở từng địa phương đã làm nổi bật vai trò của hệ thống dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ nhấn mạnh, quý II năm 2022 tiếp tục với tinh thần trên, công tác dân vận của tỉnh cần quan tâm thực hiện, chỉ đạo có hiệu quả và chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận trên cơ sở bám sát chặt chẽ tình hình ở địa phương, bám sát vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, tỉnh, huyện. Quan tâm công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Triển khai có hiệu quả Quy chế số 20-QC/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, xem đây là kim chỉ nam của công tác dân vận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”, với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và gắn với các mô hình "Dân vận khéo"; "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới". Đổi mới, nâng cao công tác giám sát, phản biện xã hội; giải quyết kịp thời các nguyện vọng liên quan đến chính sách, các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Biểu dương các cá nhân, các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác an sinh xã hội. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Trúc Mai – Tú Trang

các tin khác