Khối Đảng

Chi bộ Quân sự xã Đào Hữu Cảnh kết nạp đảng viên mới

08:36 08/08/2023

    

Nhằm phát triển Đảng viên trong lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Ngày 04/8/2023, Chi bộ Quân sự xã Đào Hữu Cảnh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Lê Thị Mỹ Hạnh là lực Dân quân thường trực xã Đào Hữu Cảnh. Dự lễ kết nạp có đồng chí Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Bí thư chi bộ quân sự.

 

 

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu trong buổi lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Bí thư chi bộ quân sự xã: đề nghị đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Đến nay chi bộ Quân sự xã Đào Hữu Cảnh có 10 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị.

 

 

Đặng Trang

các tin khác