Khối Đảng

CHI BỘ TRƯỜNG THCS KHÁNH HÒA KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN, GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

09:48 26/07/2023

    

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

 

Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

 

Chi bộ trường THCS Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhằm tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ.

 

Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Quyền, đảng viên được kết nạp chia sẽ: “Bản thân em thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được Ban thường vụ huyện ủy ra quyết định kết nạp vào tổ chức Đảng, trong không khí trang nghiêm, ấm áp của buổi lễ kết nạp do chi bộ trường THCS Khánh Hòa tổ chức, với sự giúp đỡ của Chi bộ  em sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành 12 tháng dự bị, để trở thành đảng viên chính thức”.

Như vậy, với không khí trang nghiêm và long trọng của buổi lễ kết nạp, đã diễn ra tại chi bộ trường THCS Khánh Hòa. Mới thấy được vai trò, vị trí rất tự hào của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phải trải qua quá trình học tập, phấn đấu, rèn luyện không ngừng. Đặc biệt là mỗi đảng viên phải không ngừng trao dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính tri, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, không ngừng nâng cao lý luận chính trị để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cả trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay./.

 

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác