Khối Đảng

Bình Thủy: Hội nghị triển khai các văn bản lĩnh vực xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước

08:39 24/11/2023

    

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy và UBND xã Bình Thủy vừa tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và một số nội dung khác có liên quan.

 

 

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được triển khai nội dung các văn bản như: Hướng dẫn chấm điểm "Chi bộ 4 tốt" và Hướng dẫn chấm điểm sinh hoạt chi bộ của Ban tổ chức Tỉnh ủy; Hướng dẫn cách ghi biên bản một buổi sinh hoạt chi bộ, Kế hoạch khắc phục những hạn chế liên quan đến hồ sơ đảng viên và Hướng dẫn việc treo cờ Đảng. Đặc biệt, Hội nghị còn triển khai Quyết định số 3169 ngày 7/8/2023 của tỉnh ủy An Giang về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ đối với đảng viên; Hướng dẫn một số nội dung thu, chi đảng phí; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ công chức năm 2023;.....Qua đó, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

         

       Thông qua việc tổ chức Hội nghị nhằm phổ biến kịp thời những sửa đổi, những bổ sung và cập nhật những quy định mới trong các văn bản về lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và một số nội dung khác có liên quan. Qua đó, giúp giải quyết nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thực hiện các nội dung liên quan một cách hiệu quả nhất./.

 

Kim Thúy

các tin khác