Khối Đảng

Châu Phú: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

10:34 20/05/2022

    

Sáng ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị. Tham dự tại điểm cầu huyện gồm các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII); Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện về dự.

Tại điểm cầu huyện Châu Phú, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trình bày Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Nghị quyết có 4 phần, gồm: Tình hình và nguyên nhân; Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn; Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết 06 cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm là: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị;...

Kim Thúy

các tin khác