Khối Đảng

Châu Phú sơ kết Ban Chỉ đạo 35 và công tác dư luận xã hội

03:24 14/04/2022

    

Ngày 13/4/2022, Ban Chỉ đạo 35 huyện Châu Phú (Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) tổ chức hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 35 và công tác dư luận xã hội quý I/2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022. Đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Phú, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Theo đó, trong quý I, Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ động, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo định hướng dư luận. Thường xuyên cập nhật và đăng tải các thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chính quyền địa phương, công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời phản bác các thông tin sai lệch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống các luận điệu xuyên tạc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tham gia góp ý kiến và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và nắm thông tin dư luận xã hội trong tình hình mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu đã tập trung phản ánh tình hình dư luận xã hội quan tâm như: công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng ảnh hưởng đến sản xuất…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Phú, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 huyện, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị Quyết Đảng các cấp. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo để phát hiện và có biện pháp xử lí, đấu tranh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Đặng Trang

các tin khác