Khối Đảng

Châu Phú bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (Lớp thứ hai)

11:13 05/06/2024

    

Chiều ngày 4-6, Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (Lớp thứ hai).

 

 

Về dự có đồng chí Phan Thị Phượng, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Trần Thị Kim Bình – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Thị Kim Phượng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên có định hướng phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân; đồng thời, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, từ đó nỗ lực hơn nữa để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

Trong thời gian 06 ngày, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lược sử vùng đất Nam bộ, khái quát lịch sử Đảng bộ An Giang và lịch sử Đảng bộ Châu Phú; Thông tin thời sự và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…Thảo luận hệ thống bài, giải đáp các thắc mắc và viết bài kiểm tra cuối khóa. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đều đạt yêu cầu lớp học (trong đó, học viên khá, giỏi đạt trên 84,6%).

Em Trần Nguyễn Như Hùng, học viên bày tỏ: “Qua những ngày học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng, em đã được nhận thức toàn diện và cụ thể về mục tiêu, lí tưởng của Đảng mà Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn, về truyền thống đáng tự hào của dân tộc ta. Em cũng hiểu biết thêm về Cương lĩnh xây dựng đất nước, những thuận lợi và khó khăn của thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta và hiểu rõ hơn nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó giúp em hình dung rõ nét hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên”.

 

Trúc Mai

các tin khác