Khối Đảng

Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025

02:00 29/12/2022

    

Ngày 28/12/2022, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 12, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Đến dự có Thượng tá Trần Trọng Toàn – Trưởng Công an huyện Châu Phú; đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

Năm 2022, với sự đồng lòng và nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân, xã Bình Phú đã thực hiện đạt và vượt các tiêu chí đã đề ra từ đầu năm. Sản lượng lương thực đạt trên 62.168 tấn đạt 107% kế hoạch năm; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 103% kế hoạch năm, xã Bình Phú đạt 8/19 tiêu chí, 39/57 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, hộ nghèo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; an ninh quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện kịp thời, đạt yêu cầu. Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế,  tồn tại; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2023, Đảng ủy xã Bình Phú đề ra mục tiêu tổng quát; đồng thời, nêu lên những giải pháp cụ thể để thực hiện đạt kết quả cao cho từng chỉ tiêu. Trong đó, tập trung vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đặng Trang

các tin khác