Khối Đảng

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (Lớp thứ hai)

09:38 22/05/2024

    

Sáng 21-5, Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú phối hợp Trung tâm Chính trị Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 (Lớp thứ hai). Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Duy Đức; Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hùynh Thị Hằng đã đến dự.

 

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 68 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các chi, đảng bộ cơ sở. Trong thời gian 06 ngày, học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lược sử vùng đất Nam bộ, khái quát lịch sử Đảng bộ Châu Phú giai đoạn 1930 đến nay; Thông tin thời sự về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh mạng, những chủ trương, chính sách mới,… Thảo luận hệ thống bài, giải đáp các thắc mắc và viết bài kiểm tra cuối khóa.

 

 

Các chuyên đề trên là những nội dung lý luận chính trị cơ bản giúp học viên hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Kết quả học tập tại lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.

 

Trúc Mai

các tin khác