Khối Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động, bổ nhiệm 07 cán bộ

05:21 21/10/2021

    

Ngày 21/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức buổi lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Phú đến dự và chủ trì.

 

Responsive image
 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí:

Điều động đồng chí Huỳnh Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đến công tác tại Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng phòng.

 Điều động đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cái Dầu đến công tác tại Đảng bộ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giới thiệu đồng chí Trần Thanh Nhàn để UBMTTQVN thị trấn Vĩnh Thạnh Trung bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Điều động đồng chí Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện đến công tác tại Đảng bộ thị trấn Cái Dầu. Đồng thời, chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cái Dầu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giới thiệu đồng chí Lê Thị Mỹ Tiên để UBMTTQVN thị trấn bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 Điều động đồng chí Lâm Thị Hồng Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện đến công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng.

 Điều động đồng chí Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Long đến công tác tại Phòng Nội vụ, nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng đơn vị phân công.

 Điều động đồng chí La Văn Thuận, Kiểm tra viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đến công tác tại Đảng bộ xã Bình Long. Đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giới thiệu đồng chí La Văn Thuận để HĐND xã Bình Long bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bổ nhiệm lại đồng chí Bùi Thiện Phúc giữ chức Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh công tác cán bộ là việc làm thường xuyên của Đảng nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua đó, đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mới, tăng cường đoàn kết nội bộ, đóng góp trí tuệ, góp phần vào sự phát triển của cơ quan mới nói riêng và huyện Châu Phú nói chung, cùng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển./.                                                                     

Kim Thuý

các tin khác