Khối Đảng

Châu Phú: Hội nghị báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 5

04:12 13/05/2022

    

Sáng ngày 12/5/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 5/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền.

Tại điểm cầu huyện Châu Phú, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Nghe các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

            Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 khóa XIII. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Hoa Kỳ; chuyến thăm chính thức của lãnh đạo nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19...

Kim Thúy

các tin khác