Khối Đảng

Chi bộ Đài truyền thanh huyện Châu Phú triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

12:59 20/08/2021

    

Chi bộ Đài Truyền thanh huyện Châu Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ - Trưởng đài Truyền thanh huyện chủ trì.

 

Responsive image
 

     Tham gia hội nghị, các đảng viên đều thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, được nghe quán triệt nội dung các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với hình thức chiếu video gồm các nội dung: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Những nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng. 

Responsive image
 

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ - Trưởng đài Truyền thanh huyện nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, liên hệ với chức trách, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, yêu cầu sau hội nghị này, tất cả các đảng viên Chi bộ phải viết bài thu hoạch nhận thức về đợt học tập gửi về Chi bộ chậm nhất ngày 25/8. Mỗi đảng viên nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với nhiệm vụ được giao để thực hiện có hiệu quả. 

Mỹ Ngân – Tú Trang

các tin khác